Woman in the world

Projekt graficzny, skład i łamanie kwartalnika Woman in the World.

Woman in the World to kwartalnik, wydawany w Wielkiej Brytanii i sprzedawany w krajach z jak największym odsetkiem polskich kobiet, które tam mieszkają. Pismo stworzone jest z myślą o kobietach i dla kobiet. Jego misją jest inspirowanie sukcesem i biznesem prowadzonym za granicami kraju.

Zakres projektu:

+ projekt graficzny layoutu
+ projekt okładki
+ skład i łamanie tekstu
+ przygotowanie do druku
+ konwersja do e-pdf

Stylistyka layoutu przedstawia nowoczesne i minimalistyczne podejście, które nawiązuje do kobiet biznesu. Charakterystycznym składnikiem jest typografia tytułów, która nie tylko ma formę informującą, ale jej główne zadanie to nadawać charakter, który wyróżnia to czasopismo wśród innych.

Zaprojektujmy coś wspólnie.
Skontaktuj się ze mną!

Otrzymaj darmową
wycenę projektu